Skip to main content

PI Entreprenørfirma


PI Entreprenørfirma ApS er et firma med over 30 års historik, og vi har stadig det samme CVR nummer, som vi havde dengang.

Vi udfører alt arbejde inden for jordarbejde, betonarbejde, og kloakarbejde – det betyder alt lige fra en forstoppet kloak til en in-situstøbt kælder.

Da vi er et mindre firma, er du garanteret, at der er en sammenhæng med de beslutninger, der bliver truffet, og de beslutninger der bliver ført ud i livet. Med andre ord, så siger vi, hvad vi gør, og vi gør, hvad vi siger.

Vi råder desuden over en større og moderne maskinpark. Hvilket også betyder, at vi er meget fleksible, såfremt der opstår behov for ændring af projektet undervejs.

Endvidere udlejer vi maskiner med fører såsom gravemaskiner fra 1-23 tons, dumpere og komprimeringsmateriel.

VI LÆGGER VÆGT PÅ GODT SAMARBEJDE

PI Entreprenørfirma lægger stor vægt på et godt samarbejde – det er også en af grundene til, at vi har eksisteret i over 30 år.

Tæt dialog med kunde og rådgiver er en nødvendighed for dette. Vi bruger derfor meget tid på at gennemgå projektet allerede i tilbudsfasen, og vi gør bygherre opmærksom på steder, hvor der kan være uenighed om tolkning af projektet.

Vores målsætning er, at når et byggeri er afsluttet, står både bygherren, rådgiver og vi selv tilbage med en god fornemmelse.

KVALITET TIL TIDEN

Vi lægger også enorm stor vægt på, at arbejdet bliver udført i en god kvalitet og til aftalt tid. Dette er afhængigt af god og gennemarbejdet planlægning.

Vi gør derfor meget ud af at gennemgå projektmaterialet inden opstart, således at unøjagtigheder og mangler såvidt muligt kan opdages inden opstart af et projekt.

Dette lader sig gøre, fordi vi har en dygtig og professionel stab med mange års erfaring.

SPECIALE I SÆRLIGE BETONKONSTRUKTIONER

I de over 30 år hvor PI Entreprenørfirma har eksisteret, der har opgavernes karakter ændret og udviklet sig.

Dette er sket som følge af, at vores faste stab af folk ønskede større udfordringer. Samt at faste kunder har bedt os om at udføre specielle konstruktioner med fuld tillid til vores kompetencer.

Dermed er særartede og specielle betonskonstruktioner blevet en af vores absolutte specialer.